Her ligger alle de ulike dokumentene og malene som er viktig for deg som medlem eller tillitsvalgt i TSI. Vi har fordelt malene etter noen hovedkategorier, hvis dere har noen spørsmål angående dokumentene eller malene finner dere kontaktinformasjonen til hovedstyret her.

Klubbdrift

Fullmaktsmatrise

Last ned

Klubbhåndbok

Last ned

Minihåndbok for gruppestyrer og trimgruppeansvarlige i TSI

Last ned

Strategi 2021-2024

Last ned

Økonomi

Økonomihåndbok

Last ned

Kvartalsrapport, mal

Last ned

Inntektsspesifikasjon VIPPS, mal

Last ned

Søknad om ekstraordinære midler, mal

Last ned

Utleggsskjema, mal

Last ned

Kjøregodtgjørelse, mal

Last ned

Kvittering for bruktkjøp, mal

Last ned

Kraft

Arrangementskontrakt med Kraft Sportssenter, mal

Last ned

TSIer kontrakt med Kraft Sportssenter, mal

Last ned