Her ligger alle de ulike dokumentene og malene som er viktig for deg som medlem eller tillitsvalgt i TSI. Vi har fordelt malene etter noen hovedkategorier, hvis dere har noen spørsmål angående dokumentene eller malene finner dere kontaktinformasjonen til hovedstyret her.

Økonomihåndbok

Last ned

Kvartalsrapport, mal

Last ned

Inntektsspesifikasjon VIPPS, mal

Last ned

Søknad om ekstraordinære midler, mal

Last ned

Utleggsskjema, mal

Last ned

Kjøregodtgjørelse, mal

Last ned

Kvittering for bruktkjøp, mal

Last ned

fortløpende oversikt over budsjett og regnskap

Last ned

Fullmaktsmatrise

Last ned

Klubbhandbok

Last ned

Minihåndbok for gruppestyrer og trimgruppeansvarlige i TSI

Last ned

Strategi 2021-2024

Last ned

Arrangementskontrakt med Kraft Sportssenter, mal

Last ned

TSIer kontrakt med Kraft Sportssenter, mal

Last ned

Protokoller fra årsmøter

Gå til

Protokoller fra styremøter

Gå til