TSI har opprettet en rekke ulike håndbøker for å gi føringer for gruppene angående …

Last ned håndbøkene her

Klubbhåndbok

Økonomihåndbok

Minihåndbok for gruppestyrer og trimgruppeansvarlige i TSI