Dokumenter

Her ligger alle de ulike dokumentene og malene som er viktig for deg som medlem eller tillitsvalgt i TSI. Vi har fordelt malene etter noen hovedkategorier, hvis dere har noen spørsmål angående dokumentene eller malene finner dere kontaktinformasjonen til hovedstyret her.

Økonomihåndbok

Last ned

Kvartalsrapport, mal

Last ned

Inntektsspesifikasjon VIPPS, mal

Last ned

Søknad om ekstraordinære midler, mal

Last ned

Utleggsskjema, mal

Last ned

Kjøregodtgjørelse, mal

Last ned

Kvittering for bruktkjøp, mal

Last ned

fortløpende oversikt over budsjett og regnskap

Last ned

Fullmaktsmatrise

Last ned

Klubbhandbok

Last ned

Minihåndbok for gruppestyrer og trimgruppeansvarlige i TSI

Last ned

Strategi 2021-2024

Last ned

Arrangementskontrakt med Kraft Sportssenter, mal

Last ned

TSIer kontrakt med Kraft Sportssenter, mal

Last ned

Protokoller fra årsmøter

Gå til

Protokoller fra styremøter

Gå til

Dokumenter gammel

Tekst om hvordan denne siden skal brukes og hvem som skal kontaktes ved spørsmål

Klubbdrift

Fullmaktsmatrise

Last ned

Klubbhåndbok

Last ned

Minihåndbok for gruppestyrer og trimgruppeansvarlige i TSI

Last ned

Strategi 2021-2024

Last ned

Økonomi

Økonomihåndbok

Last ned

Kvartalsrapport, mal

Last ned

Inntektsspesifikasjon VIPPS, mal

Last ned

Søknad om ekstraordinære midler, mal

Last ned

Utleggsskjema, mal

Last ned

Kjøregodtgjørelse, mal

Last ned

Kvittering for bruktkjøp, mal

Last ned

Annet

Arrangementskontrakt med Kraft Sportssenter, mal

Last ned

TSIer kontrakt med Kraft Sportssenter, mal

Last ned

For TSIere

Her finner du sentral informasjon for medlemmer og tillitsvalgte i TSI.


Håndbøker

TSI har opprettet en rekke ulike håndbøker for å gi føringer for gruppene angående …

Last ned håndbøkene her

Klubbhåndbok

Økonomihåndbok

Minihåndbok for gruppestyrer og trimgruppeansvarlige i TSI


Lover

TSI følger egne lover samt lover fra NSI, begge er tilgjengelig for nedlasting.

Last ned lovene her

Lover fra TSI

Last ned

Lover fra NIF

Last ned

Skjemaer og maler

Tekst om hvordan denne siden skal brukes og hvem som skal kontaktes ved spørsmål

Utleggsskjema

Last ned

Dersom du har kjøpt noe på vegne av en gruppe, må skjemaet over fylles ut og sendes til kasserer i gruppen.

Ved usikkerhet sjekk veiledningen under.

NB!!! HUSK GYLDIGE KVITTERINGER. Det må altså være en kvittering og IKKE ordrebekreftelse, bankkvittering, eller liknende.

Last ned

Kjøregodtgjørelse

Last ned

Dersom du har kjørt bil i forbindelse med en reise med TSI kan man søke om bilgodtgjørelse. Sats avtales med gruppen man reiser for. Satsen for skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil i 2020 er 3,5 kr/km. Gruppene får ikke sette en sats som overskrider denne. Fyll ut skjemaet over og send til kasserer i gruppen.

Bruktkjøp

Last ned

Dersom du har kjøpt noe brukt for gruppen må skjemaet over fylles ut av kjøper og selger. Gruppens leder skriver under på skjemaet.

TSIer-kontrakt

Last ned

Alle grupper har tilgang til et visst antall TSIer-kontrakter som kan fordeles i gruppen.
Ta kontakt med hovedstyret dersom dere har spørsmål vedrørende disse.

Ekstraordinære midler

Last ned

Alle grupper kan søke om ekstraordinære midler. Ekstraordinære midler utdeles ved skjønn i forhold til aktivitet, gruppens medlemstall og budsjett til aktivitet. Gruppen skal sende regnskap for ettersyn og godkjenning innen 14 dager etter innkjøp og/eller gjennomført aktivitet.

Det oppfordres spesielt til å søke om ekstraordinære midler til kurs da dette ikke dekkes av ordinære midler.

Kontaktinformasjon

Last ned

Alle grupper skal bruke organisasjonens informasjon nevnt i skjemaet under. Hvis informasjonen brukes i forbindelse med fakturaer, så spør alltid om å sette gruppen som referanse slik at kasserer lett kan se hvem fakturaen tilhører.