Valgkomiteen

Valgkomitéen velges av årsmøtet og består av fire personer hvorav en er leder, to er medlemmer og en er varamedlem. De svarer dermed til årsmøtet, og ikke til Hovedstyret. Oppgaven til Valgkomitéen er å innstille alle øvrige tillitsvalgte til årsmøtet, altså tillitsverv i Hovedstyret, Kontrollutvalget og gruppestyrene Jobben deres er derfor av svært stor betydning for kommende styreperiode. Hverdagen til Valgkomitéen går dermed ut på å bli kjent med ansvaret til de ulike tillitsvalgte så vel som arbeidsoppgavene som følger, og på å bli kjent med medlemsmassen i TSI for å finne potensielle kandidater til disse vervene for kommende styreperiode.

Kommer etter ekstraordinært årsmøte
Leder

valgkomite@tsidrett.no
Kommer etter ekstraordinært årsmøte
Medlem

valgkomite@tsidrett.no
Kommer etter ekstraordinært årsmøte
Medlem

valgkomite@tsidrett.no
Kommer etter ekstraordinært årsmøte
Varamedlem

valgkomite@tsidrett.no

Om TSI

Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI) er et fleridrettslag opprettet i 1977 med tilknytning til UiT. Vi har en rekke ulike idretter og aktiviteter, og driver både med lavterkselaktivitet, så vel som aktivitet for viderekomne. De fleste medlemmer i TSI er studenter ved UiT, men idrettslaget er også åpent for andre. I tillegg til hverdagslig aktivitet arrangerer TSI Studentlekene Tromsø og aktivCampus Tromsø. Å delta på våre aktiviteter er en flott mulighet for å lage nye vennskap, prøve nye ting, samt å få inn en treningsøkt eller to inn imellom studiene.

 

TSI er et av Nord-Norges største idrettslag og har rundt 1600 aktive medlemmer. Vi har 27 undergrupper som tilbyr et bredt spekter av idretter og aktiviteter for alle UiTs studenter. I tillegg arrangerer idrettslaget store arrangementer som Studentlekene i Tromsø og Aktiv Campus. I 2001 ble studentidrettshallen Kraft bygget, og har blitt svært viktig for aktiviteten i TSI. Kraft 2 ble ferdigstilt høsten 2017, og våre hallgrupper har dermed fått doblet sin treningskapasitet. I tillegg har idrettslaget investert i tribuneanlegg, og Kraft 2 har dermed blitt studentenes egen storstue på Campus!