Tekst om hvordan denne siden skal brukes og hvem som skal kontaktes ved spørsmål

Utleggsskjema

Last ned

Dersom du har kjøpt noe på vegne av en gruppe, må skjemaet over fylles ut og sendes til kasserer i gruppen.

Ved usikkerhet sjekk veiledningen under.

NB!!! HUSK GYLDIGE KVITTERINGER. Det må altså være en kvittering og IKKE ordrebekreftelse, bankkvittering, eller liknende.

Last ned

Kjøregodtgjørelse

Last ned

Dersom du har kjørt bil i forbindelse med en reise med TSI kan man søke om bilgodtgjørelse. Sats avtales med gruppen man reiser for. Satsen for skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil i 2020 er 3,5 kr/km. Gruppene får ikke sette en sats som overskrider denne. Fyll ut skjemaet over og send til kasserer i gruppen.

Bruktkjøp

Last ned

Dersom du har kjøpt noe brukt for gruppen må skjemaet over fylles ut av kjøper og selger. Gruppens leder skriver under på skjemaet.

TSIer-kontrakt

Last ned

Alle grupper har tilgang til et visst antall TSIer-kontrakter som kan fordeles i gruppen.
Ta kontakt med hovedstyret dersom dere har spørsmål vedrørende disse.

Ekstraordinære midler

Last ned

Alle grupper kan søke om ekstraordinære midler. Ekstraordinære midler utdeles ved skjønn i forhold til aktivitet, gruppens medlemstall og budsjett til aktivitet. Gruppen skal sende regnskap for ettersyn og godkjenning innen 14 dager etter innkjøp og/eller gjennomført aktivitet.

Det oppfordres spesielt til å søke om ekstraordinære midler til kurs da dette ikke dekkes av ordinære midler.

Kontaktinformasjon

Last ned

Alle grupper skal bruke organisasjonens informasjon nevnt i skjemaet under. Hvis informasjonen brukes i forbindelse med fakturaer, så spør alltid om å sette gruppen som referanse slik at kasserer lett kan se hvem fakturaen tilhører.