Om gruppen

Go to English text

Acroyoga er en anerkjent sport i hele verden og har sitt utspring fra møtet mellom den vestlige verdens akrobatikk og yogaen fra Østen. Det er et samspill mellom to eller flere personer som utfordrer kroppens styrke, smidighet og balansekunst i ulike posisjoner og bevegelsesmønstre. Det er ikke kun en sport, men også et møte mellom mennesker. Acroyoga er en allsidig og gøy aktivitet der selv personer med lite eller ingen sportslig erfaring kan delta. En aktivitet for alle, som raskt gir mestringsfølelse og styrker kroppskontrollen. Acroyoga et fellesskap som bringer frem vennlige og kjærlige sider hos folk. Spesielt når vi bryter med vanlige kroppsidealer og tar ut konkurranse elementet så blir deltakerne her bare å ha det gøy. Her jobbes med hverandres balanse og tillit og det skaper fort smil, gode relasjoner og lyst til å gjøre det mer.

TSI Acroyoga er en serie av begynner-klasser for alle på ulikt nivå, det er ikke nødvendig å medbringe en partner for å delta. Vi arbeider i et sikkert miljø så alle kan føle seg trygg og ivaretatt i undervisningen. Hold deg oppdatert med flere arrangementer og økter ved å følge oss på Facebook og Instagram.

Treningstider

Onsdager: 18:00 – 20:00
Søndager: 17:00 - 19:00

Lokale

Kraft Sportssenter
Framstredet 79
9037 Tromsø

English Text

Acroyoga is a globally recognized sport that emerged from the fusion of Western acrobatics and Eastern yoga. It involves the interaction of two or more individuals, challenging their physical strength, flexibility, and balance through various poses and movements. More than just a sport, acroyoga fosters human connections. It is a diverse and enjoyable activity accessible to individuals of all fitness levels, including those with little or no sports background. It offers a sense of accomplishment and enhances body control, making it an inclusive pursuit for everyone. Acroyoga creates a community atmosphere that nurtures friendliness and affection, particularly as it moves away from conventional body ideals and competitive elements, focusing instead on enjoyment. Participants engage in exercises that build balance and trust, leading to smiles, strong relationships, and an eagerness for more.

TSI Acroyoga offers a series of beginner classes suitable for various skill levels, and there's no need to bring a partner. These sessions are conducted in a safe environment, ensuring that everyone feels secure and supported during the training. Stay updated with more events and sessions by following us on Facebook and Instagram.

Training Times

Wednesdays: 18:00 - 20:00
Sundays: 17:00 - 19:00

Location

Kraft Sportssenter
Framstredet 79
9037 Tromsø

---

Tilbake til norsk

Sosiale medier

Nøkkelinformasjon

Lokale
Kraft Sportssenter
Framstredet 79
9037 Tromsø
treningstider
Onsdag: 18:00 - 20:00
Søndag: 17:00 - 19:00