Valgkomitéen velges av årsmøtet og består av fire personer hvorav en er leder, to er medlemmer og en er varamedlem. De svarer dermed til årsmøtet, og ikke til Hovedstyret. Oppgaven til Valgkomitéen er å innstille alle øvrige tillitsvalgte til årsmøtet, altså tillitsverv i Hovedstyret, Kontrollutvalget og gruppestyrene Jobben deres er derfor av svært stor betydning for kommende styreperiode. Hverdagen til Valgkomitéen går dermed ut på å bli kjent med ansvaret til de ulike tillitsvalgte så vel som arbeidsoppgavene som følger, og på å bli kjent med medlemsmassen i TSI for å finne potensielle kandidater til disse vervene for kommende styreperiode.

Kommer etter ekstraordinært årsmøte
Leder

valgkomite@tsidrett.no
Kommer etter ekstraordinært årsmøte
Medlem

valgkomite@tsidrett.no
Kommer etter ekstraordinært årsmøte
Medlem

valgkomite@tsidrett.no
Kommer etter ekstraordinært årsmøte
Varamedlem

valgkomite@tsidrett.no